Kursy zawodowe – warto?

Są pewne zawody na które zapotrzebowanie na rynku pracy nie maleje, w niektórych przypadkach nawet systematycznie wzrasta. Niestety nie ma wielu chętnych do kształcenia się w tych zawodach, mimo iż pracodawcy oferują coraz wyższe stawki, jako że pracownik dla nich staje się ” dobrem deficytowym”. Skąd ta niechęć potencjalnych pracowników? Cóż to bardziej wynika z niewiedzy lub niechęci nie do samej pracy, co do kształcenia się w nieznanym kierunku. Bardzo często społeczeństwo nie wie nawet jakie umiejętności wymagane są na odpowiednim stanowisku. Warto poszukać kursów, których ukończenie zająć może maksymalnie kilkanaście miesięcy ale efekt jest wart większego czasu poświęconego edukacji – praca praktycznie od ręki. Te szkolenia to nie tylko języki obce, zagadnienia związane z księgowością czy obsługa komputera i innych urządzeń biurowych. Obecnie na rynku pracy jest ogromne zapotrzebowanie na zawody czysto techniczne, chodzi tu przede wszystkim o udokumentowane uprawnienia do obsługi danych urządzeń czy maszyn. To wszystko można zdobyć uczęszczając na kursy zawodowe ( jeżeli dobrze poszukamy możemy trafić nawet na te darmowe lub wymagające dosłownie symbolicznej opłaty). Jakie to mają być kursy zależy od branży w jakiej chcemy znaleźć zatrudnienie.

Kurs na licencję detektywa

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, osoba która stara się o zawód detektywa nie jest zobowiązana do zdawania państwowego egzaminu przy ubieganiu się o uzyskanie licencji detektywistycznej. Kurs na licencję detektywa to nie tylko świetne rozwiązanie dla osób szukających stabilnej posady, ale również dla tych, którzy chcą założyć własną działalność i działać dalej w tym kierunku. Koszt samego kursu stanowi jednak tylko niewielką część kosztów związanych z uzyskaniem licencji. O zdobycie licencji nie może się ubiegać każdy. Koniecznie trzeba spełniać następujące warunki: posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa będącego pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ukończyć 21 rok życia, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, mieć pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, przeciwko takiej osobie nie może toczyć się kiedykolwiek postępowanie dotyczące jakiegokolwiek umyślnego przestępstwa, osoba taka nie może posiadać na swoim koncie prawomocnego wyroku sądu, nie powinna być również kiedykolwiek zwolniona dyscyplinarnie ( dotyczy to takich jednostek jak Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu itp.).

Kurs diagnostów samochodowych

Od sierpnia 2014 roku weszły w życie nowe zapisy prawne, które ułatwiają zdobycie zawodu diagnosty samochodowego – bardzo chętnie poszukiwanego przez pracodawców z branży motoryzacyjnej. By być diagnostą technicznym, czyli dokładniej mówiąc posiadać uprawnienia do wykonywania kompleksowych badań technicznych wszystkich pojazdów należy posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne, odpowiednio długi staż w zawodzie ( bądź w przypadku osób które dopiero ukończyły szkołę lub kursy zawodowe wystarczyć powinien odpowiedni czas praktyk) oraz oczywiście w odpowiednim terminie zdała egzamin zawodowy potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Kurs diagnosty samochodowego – zgodnie z nowymi przepisami przeznaczony jest dla tych osób, które posiadają wykształcenie wyższe techniczne w zakresie nauk technicznych oraz minimum 6 miesięcy praktyki odbytej w stacji kontroli pojazdów lub w warsztacie prowadzącym naprawy samochodów na stanowisku kontroli bądź naprawy pojazdów. Zawód diagnosty samochodowego nie tylko może być przeznaczony dla osoby w wyższym wykształceniem. W przypadku średniego technicznego wykształcenia czas praktyk wydłuża się do minimum 12 miesięcy, natomiast w przypadku specjalizacji innej niż samochodowa czas ten nie może być mniejszy niż 24 miesiące.